Close

Kilka wskazówek dla zarządzających zespołem

Odpowiednie zarządzanie pracownikami w znaczącym stopniu decyduje o sukcesie każdego przedsięwzięcia. Warto zatem traktować ich z godnością oraz każdemu okazywać szacunek, ponieważ udane relacje zawodowe są kluczem do osiągnięcia sukcesu. Na co zatem powinni zwracać uwagę osoby zarządzające zespołem?

 • Odpowiedni podział zadań

  Właściwa organizacja pracy odgrywa zdecydowanie ważną rolę. Podział zadań, powierzonych przez przełożonego, powinien być dostosowany do umiejętności, kompetencji i predyspozycji pracowników. Osoba zarządzająca zespołem musi mieć więc świadomość zarówno możliwości, jak i ograniczeń swoich podwładnych.

 • Efektywne motywowanie pracowników

  Umiejętność motywowania współpracowników ma bezpośrednie przełożenie na jakość wykonywanej pracy oraz wpływa na atmosferę panującą w zespole.

 • Wzajemne zrozumienie

  Empatia, czyli umiejętności wczucia się w sytuacji innej osoby, jest ważną cechą, pozwalającą na efektywne zarządzanie zespołem i ułatwiającą rozwiązywanie problemów. Ponadto empatia gwarantuje pozytywną komunikację i wpływa na osiągnięcie lepszych relacji w zespole.

 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

  To fundamentalna umiejętność. Jeśli w zespole pojawi się nieporozumienie, najpierw musimy znaleźć jego przyczynę. Istotne jest, aby odrzucić wszelkie emocje i spojrzeć obiektywnie na zaistniałą sytuację. Dodatkowo osoba zarządzająca zespołem musi wysłuchać argumentów wszystkich stron zaangażowanych w konflikt i dopiero wtedy podjąć odpowiednie działania.

 • Docenianie kreatywnego myślenia

  Przełożony bardziej powinien doceniać pracownika, który sam decyduje o tym, co powinien zrobić, niż takiego, który tylko czeka na instrukcje. Oczywiście, to osoba zarządzająca zespołem deleguje zadania do odpowiednich pracowników, jednak już od pracownika zależy, w jaki sposób je wykona. Efekty nieszablonowej pracy mają szansę wniesienia do firmy nowych pomysłów.

 • Edukacja szansą dla pracownika

  Zarządzający zespołem musi pamiętać, że dla ambitnego pracownika istotne jest zwiększanie kompetencji i umiejętności zawodowych. Warto więc organizować wewnętrzne zebrania, a także dać szansę na wzięcie udziału w konferencjach. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być szkolenia odbywające się przez Internet, co może się okazać korzystniejsze cenowo. Dodatkowo kursy online są możliwe do zrealizowania z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie, co jest również istotną zaletą.

 • Przyjazna atmosfera w pracy

  Na ten aspekt składa się wiele czynników, między innymi otwarta komunikacja w zespole. Przełożony musi pamiętać, aby polecenia wydawane podwładnym były jasne i konkretne. Należy też dać szansę pracownikom w wyrażaniu własnych opinii. Kierujący zespołem, który zachęca do przedstawiania swoich poglądów, przeciwdziała ewentualnym konfliktom wynikających z niedomówień. Równie istotne jest wzajemne zaufanie do współpracowników.Na koniec, warto się zastanowić nad tym, co powoduje, że pracownicy tracą zaufanie do swojego szefa.

 • Niedotrzymane obietnice

  Najpoważniejszym wykroczeniem osoby zarządzającej zespołem jest niedotrzymywanie złożonych obietnic. Jeśli szef nie dotrzyma słowa i nie wyjaśni powodu, dla którego zmienił zdanie, utraci zaufanie zespołu, co sprawi, że atmosfera w pracy stanie się napięta.

 • Nierówne traktowanie pracowników

  Każdy pracownik oczekuje sprawiedliwego traktowania. Jeśli szef faworyzuje niektórych z nich, prowadzi to nie tylko do spadku zaufania wśród pozostałych, ale również wprowadza rozłam w zespole.

 • Częste zmiany decyzji

  Osoba zarządzająca zespołem, która jednego dnia oczekuje od pracowników działania w określony sposób, a następnie zmienia zdanie, szybko doprowadza do tego, że w zespole zaczyna panować chaos. Pracownicy więc nie wiedzą, w jaki sposób powinni działać. Zaczyna spadać wydajność wykonywanej pracy, gdyż mogą oni pomyśleć, że decyzja nie jest jeszcze ostateczną i może się zmienić w każdej chwili. Zatem jeśli konieczna jest zmiana decyzji, powinna zostać ona wyjaśniona całemu zespołowi.

Jeśli kierujesz zespołem, warto uwzględnić kwestie opisane w powyższym tekście i wdrożyć je we własnej firmie. To sprawi, że wśród pracowników będzie panować przeświadczenie, iż zawsze można na Ciebie liczyć. Staniesz się autorytetem w oczach innych i wasza współpraca będzie się układać wzorowo.

Źródło zdjęć: pexels.com

About the Author

Chorobliwie zakochany i doświadczony w rozwiązywaniu problemów programistycznych. Prywatnie gra dużo w piłkę nożną, oraz chodzi po górach.

Write Your Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>