Close

Zwinna sprzedaż

Sprzedaż zwinna

Przyszłość sprzedaży czyli Agile Selling.

Zwinny sprzedający

Zwinny sprzedający to taki, który uczy się szybko nowych zadań, tak aby mogły one w krótkim czasie przynieść wydajny rezultat. Szybko odpowiada na zmieniające się warunki rynkowe i rozumie, w jaki sposób ustalić listę priorytetowych projektów. Nauka zwinności czy też, inaczej mówiąc, zaradności, operatywności jest jednym z kluczowych wskaźników powodzenia i osiąganego sukcesu.

Czynniki istotne dla decyzji kupującego

Współcześni klienci są świadomymi konsumentami, co oznacza, że orientują się oni bardzo dobrze w dostępnych na rynku alternatywach. Sprzedający, który święcie wierzy w to, że to właśnie jego produkt, cena czy marka wpływają na decyzję o zakupie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest wyprzedzany o ten jeden ważny krok przez innego sprzedającego oferującego odbiorcy nieco większą wartość produktu czy usługi.

Cele sprzedażowe

Istnieją dwa rodzaje celów sprzedażowych. Pierwsze z nich to cele oparte na wynikach. Bazują one na końcowych rezultatach i są dość zniechęcające i demotywujące, ponieważ najczęściej rozciągają się w czasie. Drugi rodzaj skupia się na nieustannym doskonaleniu swojego „rzemiosła” w branży sprzedażowej. I te właśnie cele są bardziej osiągalne, gdyż prowadzą łatwo do zdobycia ostatecznego punktu docelowego.

Do kogo i co sprzedajesz?

Jeśli sprzedający nie rozumie potrzeb kupującego i tego, w jaki sposób klient radzi sobie z danym problemem, nie ma punktu odniesienia dla sprzedawanego produktu czy oferowanej usługi. To konsument jest zawsze punktem odniesienia i przestrzenią do porównywania. Potrzeba zrozumienia klienta i sytuacji, w jakiej on się znajduje jest o wiele ważniejsza niż cechy towaru, który oferujesz czy korzyści płynące z jego sprzedaży.

Zwinna sprzedaż ma w sobie ogromny potencjał. Zrozumienie jej znaczenia w całym procesie sprzedażowym jest pierwszym krokiem do tego, aby ospałość i ociężałość zamienić w dynamiczne oraz przedsiębiorcze działanie.

About the Author

Związany z internetem od ponad 10 lat. Pasjonat marki Apple. Miłośnik Gór, zarówno pieszo jak i na rowerze.

Write Your Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>