Close

jaki crm

Dlaczego warto używać CRM?

Na końcu jaki CRM wybrać?

Co to jest CRM?

CRM to skrót od angielskich słów – Customer Relationship Management, oznaczających zarządzanie relacjami z klientami. Definicji pojęcia jest wiele, jednak w najogólniejszym sensie odwołującym się do wszystkich jego poszczególnych znaczeń CRM to zbiór narzędzi i procedur mających na celu usprawnienie kontaktów z klientami oraz wszelkie systemy informatyczne, aplikacje i programy, które temu usprawnieniu służą.

Wspieranie sprzedaży

CRM to jedno z głównych narzędzi wspierania sprzedaży w firmie. Zarządzanie, a tym samym polepszenie relacji z aktualnymi klientami ma bezpośredni wpływ na wzrost zysków. Dzięki funkcji tworzenia raportów przedsiębiorca może przeanalizować opłacalność swoich partnerów biznesowych i wyciągnąć wnioski dotyczące prowadzonych działań handlowych. CRM wreszcie pomaga odnowić relacje z przeszłymi klientami, z którymi współpraca układała się owocnie.

Oszczędność czasu i porządek na biurku

Odpowiednio wdrożony i wykorzystywany system CRM przede wszystkim usprawnia oraz porządkuje codzienną pracę. Na wykonywanie, nierzadko nużących, zadań możemy przeznaczyć teraz znacznie mniej czasu, dzięki czemu całą swoją energię możemy poświęcić istocie naszej pracy – bezpośredniej obsłudze klienta. CRM jako baza kontrahentów, gromadząca w jednym miejscu wszystkie informacje o naszych partnerach biznesowych – między innymi ich dane teleadresowe, historię transakcji czy zapiski ze spotkań handlowych – pomaga na uporządkowanie naszego miejsca pracy, odgruzowanie go z niepotrzebnych dokumentów i papierów. Oszczędność czasu i miejsca wpływa natomiast bezpośrednio na efektywność i produktywność naszego działania, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość pracy oraz jakość relacji z klientami.

Co powinien posiadać dobry CRM?

Liczba i rodzaj funkcjonalności, jakie oferuje użytkownikom CRM zależy tak naprawdę od potrzeb odbiorców i charakteru branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Dobry system do zarządzania relacjami z klientami powinien się rozwijać wraz z firmą. Przed wdrożeniem CRM-u warto zatem wypróbować wersję demonstracyjną systemu, tak aby mieć pewność, czy spełni ona nasze oczekiwania. Niemniej jednak istnieją pewne stałe moduły, bez których dobry CRM nie istnieje. To między innymi kontakty, czyli pełna baza danych o klientach, zadania i interesy oraz ich historia, czyli wszystkie, nawet najmniejsze działania wykonywane na linii pracownik-klient, aktualne, skończone oraz planowane projekty. Funkcjonalny CRM powinien również posiadać moduł tworzenia czytelnych raportów, na podstawie których możliwe będzie przeprowadzenie analizy sprzedaży i które umożliwią kontrolę pracy zatrudnionych. Ponieważ jedną z głównych zalet korzystania z CRM-u jest czuwanie nad dotrzymywaniem wobec klientów ustalonych terminów, każdy system powinien być wyposażony w funkcję powiadomień i przypomnień.

Jak dobrze wdrożyć CRM?

Dobry CRM to CRM funkcjonalny, czyli taki, który odpowiada na potrzeby swoich użytkowników, zatem przed wyborem właściwego systemu do zarządzania relacjami z klientami należy dowiedzieć się, jakie oczekiwania wobec niego mają jego przyszli odbiorcy. Wdrażając w swojej firmie CRM z pewnością napotkasz opory ze strony niektórych pracowników – mogą się oni obawiać tego, że system okaże się za trudny w obsłudze, a przyswojenie jego działania zabierze im zbyt dużo czasu. Zadaniem kierownictwa jest stopniowe oswajanie pracowników z nowym rozwiązaniem i przekonywanie ich, że system ma za zadanie ułatwić ich pracę. Nie należy przy tym absolutnie rezygnować ze szkolenia pracowników z obsługi CRM-u, to jeden z ważnych elementów całego procesu wdrożeniowego.

CRM jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które składają się z rozproszonych oddziałów i które obsługują dużą liczbę klientów. Jednak z systemu do zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi mogą, a nawet powinny korzystać przedsiębiorstwa niewielkie, współpracujące jedynie z kilkoma kontrahentami. CRM spełnia bowiem swoje zadania bez względu na rozległość prowadzonej przez firmę działalności i przynosi korzyści tak dużym, jak i małym przedsiębiorstwom.

Jaki CRM wybrać?

Nie masz jeszcze systemu CRMu w swojej firmie? …a może Twój system jest stary, wolny, nieintuicyjny i masz go po prostu dość? Wypróbuj zupełnie za darmo miniCRM.pl – Prosty CRM Online. Rejestracja trwa mniej niż 3 minuty. Dostępna jest pomoc online, a support miniCRM znany jest z bardzo szybkiego reagowania. Polecamy, sprawdź sam!

About the Author

Związany z internetem od ponad 10 lat. Pasjonat marki Apple. Miłośnik Gór, zarówno pieszo jak i na rowerze.

Write Your Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>